ITALIJA 2 EURAI 2018 SVEIKATOS MINISTERIJA RITINĖLIS (25 vnt.)